Լավագույն Հրապարակումներ

hightech
Հայաստանի՝ բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը, 2021-2023թթ․

2023 թվականին Հայաստանից արտահանվել են 928 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք բարձր տեխնոլոգիական ապրանքներ, ինչը շուրջ 70%-ով ավել է, քան 2022-ին և 18 անգամ գերազանցում է 2021թ-ի ցուցանիշը։ Արտահանման կտրուկ աճը հիմնականում պայմանավորված է վերաարտահանմամբ, հատկապես պատկառելի աճ է արձանագրվել էլեկտրոնիկայի և հեռահաղորդակցության սարքավորումների դեպքում: 2023 թվականին Հայաստանից արտահանված բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների 71.5%-ը կամ շուրջ 664 […]

IT taxpayers
ՏՏ խոշոր հարկատուները, հունվար-մարտ 2023/24

Յուրաքանչյուր ընկերության գծով հարկերը հաշվարկվել են որպես պետբյուջե ընկերությունից վճարված ընդհանուր գումարների և ԱԱՀ, ակցիզային հարկի մասով միասնական հաշիվ վերադարձված գումարների տարբերություն։

ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը | 2023/24թթ I եռ.

ՀՀ առևտրային բանկերը 2024թ-ի հունվար-մարտ ամիսներին արձանագրել են շուրջ 83 մլրդ դրամի զուտ շահույթ, ինչը 18.8 %-ով ավել է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, Ամենամեծ շահույթը արձանագրել է Ardshinbank-ը՝ 25.4 մլրդ դրամ, Բոլոր բանկերն աշխատել են շահույթով, սակայն 18 առևտրային բանկերից 7-ի դեպքում արձանագրվել է զուտ շահույթի անկում։

Investments
Հայաստանի ՕՈՒՆ կատարողականը 2022թ-ին

ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ-ի ծրագրով թիրախավորվել է ՕՈՒՆ զուտ ներհոսք/ՀՆԱ ցուցանիշը մինչև 2026թ-ը հասցնել 6%-ի։ Շնորհիվ բարենպաստ արտաքին տնտեսական գործոնների՝ հաջողվել է առաջանցիկ տեմպերով բարելավել այս ցուցանիշը և զգալիորեն մոտենալ սահմանված թիրախին։ 2022թ-ին արձանագրվել է ՕՈՒՆ զուտ ներհոսքի ռեկորդ 2022թ-ին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը (զուտ ֆինանսական պարտավորությունների ստանձնումը) աճել է 632 մլն ԱՄՆ դոլարով և կազմել […]

26.04.23
15 րոպե