Օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը ՀՀ տնտեսության իրական հատված, 2019թ-ի 1-ին եռամսյակում

  • 2019թ-ի 1-ին եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ընդհանուր օտարերկրյա ներդրումներն աճել են՝ 11%-ով,
  • Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները նվազել են 21%-ով,
  • 2019թ-ի 1-ին եռամսյակում ՕՈՒՆ-ի 90%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին։