Էներգետիկա և ջրային տնտեսություն
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար։ Բացի այդ, մշակել զարգացման ռազմավարություն, իրականացնել ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում։

Ներկայումս Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտը մեծապես կախված է ներմուծվող էներգակիրներից, բայց առկա է նաև արևային էներգետիկայի զարգացման մեծ ներուժ։ Կառավարությունը արևային էներգետիկան դիտում է որպես էներգետիկ անկախության հասնելու կարևոր միջոց։ Կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2030թ․-ը արևային էներգիայի արտադրության մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ հասցնել առնվազն 15%-ի՝ ներկայիս 1.7%-ի փոխարեն։ Էներգաարդյունավետությունը և էներգախնայողությունը հանդիսանում են ոլորտի հիմնական մարտահրավերներից։

Չնայած ջրային տնտեսության  ոլորտում վերջին տասնամյակների ընթացքում իրականացվող ծրագրերին, այս բնագավառում Հայաստանը դեռևս ունի շատ անելիքներ։ Ոլորտում առկա հիմնական խնդիրներից են ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարումը, ոռոգման համակարգում կորուստների բարձր մակարդակը և այլն։