Շինարարություն և անշարժ գույք
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար։ Բացի այդ, վերլուծել շուկան, մշակել զարգացման ռազմավարություն, իրականացնել ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում։

Այս փոխկապակցված ոլորտները՝ շինարարությունը և անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունը, միասին ապահովում են
ՀՀ ՀՆԱ 15.2%-ը (2023թ․), զբաղվածության 9%-ը (2022թ․) և իրենց միջանկյալ սպառման շնորհիվ մեծապես նպաստում են նաև այլ ոլորտների զարգացմանը։

Այս ոլորտներում առանցքային խնդիրը բնակարանային ֆոնդի մաշվածության բարձր մակարդակն է, որը նաև  հնարավորություն է տալիս ապահովելու շինարարության ոլորտի երկարաժամկետ կայուն աճ։