Շահագործման հանձնված բնակելի անշարժ գույքի մակերեսը Հայաստանում

  • 2011-2020թթ-ին Հայաստանում շահագործման հանձնված բնակելի անշարժ գույքի ընդհանուր մակերեսը գերազանցել է 3 մլն քմ-ը,
  • 2020թ-ին COVID-19 և պատերազմի ազդեցությամբ էականորեն կրճատվել է շահագործման հանձնված բնակելի անշարժ գույքի ընդհանուր մակերեսը նախորդ տարվա համեմատ,
  • Թեև վերջին տարիներին զգացվում է բնակելի շենքերի շինարարության աճ, սակայն դրանք էականորեն զիջում են 2010-ականների սկզբի ցուցանիշները,
  • 2019թ-ին շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսի 45.3%-ը կառուցվել է կառուցապատող կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները