Մշակող արդյունաբերություն
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար, մշակել առանձին ընկերությունների ռազմավարական ծրագիր, գնային ռազմավարություն, իրականացնել բիզնես գործընթացների օպտիմալացում։ Բացի այդ, վերլուծել արժեշղթաները և առանձին ենթաոլորտները, ուսումնասիրել առանձին ապրանքատեսակների շուկաները, մշակել ոլորտի/ենթաոլորտի/արժեշղթայի զարգացման ռազմավարություն։

Մշակող արդյունաբերությունը հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսության գլխավոր ճյուղերից մեկը։ Այն ապահովում է ՀՀ ՀՆԱ-ի 11%-ը (2023թ․), ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի 71%-ը (2023թ․) և զբաղվածության 10.1%-ը (2022թ․)։ Կառավարությունը նպատակ ունի բարձրացնել մշակող արդյունաբերության դերը՝ ՀՆԱ-ում դրա մասնաբաժինը դարձնելով 15%:

Հայաստանի մշակող արդյունաբերության ոլորտի գլխավոր խնդրներից է արտաքին շուկաներում ազգային արտադրանքի ցածր մրցունակությունը, արդյունաբերական արտադրանքի բարդության ցածր մակարդակը, որակյալ մարդկային ռեսուրսների պակասը և այլն։