Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար։ Բացի այդ, իրականացնել աշխատանքի վարձատրության հետազոտություններ, օպտիմալացնել կառավարման ոլորտի բիզնես գործընթացները, ուսումնասիրել առանձին ծառայությունների շուկաները, մշակել ոլորտի/ենթաոլորտի/արժեշղթայի զարգացման ռազմավարություն և այլն։

Տեղեկատվության և կապի ոլորտը հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսության գերակա ոլորտներից մեկը։ Ըստ ծավալների այն հանդիսանում է ծառայությունների առաջատար ոլորտը,որը 2021թ-ին ապահովել է երկրում մատուցված ծառայությունների 17.4%-ը։ Ընդ որում վերջին տարիներին արագ տեմպերով զարգանում է հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը․ վերջին հինգ տարիների ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ծառայությունների ծավալը ավելի քան կրկնապատկվել է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ունի ինչպես մեծ ներուժ զարգացման համար, այնպես էլ մարտահրավերներ և խնդիրներ, որոնց թվում է որակյալ մասնագետների պակասը: