ՏՏ խոշոր հարկատուները, հունվար-մարտ 2023/24

IT taxpayers

  • 2024 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ներառվել են 84 ՏՏ ընկերություններ, որոնք պետբյուջեի համար ապահովել են 20․8 մլրդ դրամի եկամուտ` 728 մլն դրամով ավելի, քան 2023թ-ի նույն ժամանակահատվածում,
  • 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ներառված ՏՏ ընկերությունները միասին 2024թ-ի առաջին եռամսյակում ապահովել են ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկվող եկամուտների 4․2%-ը,
  • 84 ՏՏ ընկերությունները միասին վճարել են 1․3 մլրդ դրամի շահութահարկ, որի գծով առաջատարն այլևս ոչ թե Veeam Armenia, այլ Synopsys Armenia ընկերությունն է՝ 8% մասնաբաժնով (97․8 մլն դրամի շահութահարկ),
  • ՏՏ ոլորտի 20 ամենախոշոր հարկատուներից ութի դեպքում վճարած հարկերը նվազել են․ անկումը խոշոր է հատկապես Veeam Armenia, DataArt և NVIDIA ընկերությունների դեպքում, ընդ որում՝ պայմանավորված գերազանցապես եկամտային հարկի նվազմամբ։

Յուրաքանչյուր ընկերության գծով հարկերը հաշվարկվել են որպես պետբյուջե ընկերությունից վճարված ընդհանուր գումարների և ԱԱՀ, ակցիզային հարկի մասով միասնական հաշիվ վերադարձված գումարների տարբերություն։