ՏՏ խոշոր հարկատուները, 2023թ. 1-ին եռամսյակ

it taxpayers

2023 թվականի առաջին եռամսյակում 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ներառվել է 65 ՏՏ ընկերություն,

1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված ՏՏ ընկերությունները 2023թ-ի առաջին եռամսյակում պետբյուջեի համար ապահովել են շուրջ 17.3 մլրդ դրամի եկամուտ կամ ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկվող եկամուտների 5%-ը։

Յուրաքանչյուր ընկերության գծով հարկերը հաշվարկվել են որպես պետբյուջե ընկերությունից վճարված ընդհանուր գումարների և ԱԱՀ, ակցիզային հարկի մասով միասնական հաշիվ վերադարձված գումարների տարբերություն։