Գենդերային հավասարություն և տնտեսություն
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Իրականացնել տնտեսության մեջ կամ նրա առանձին ոլորտներում գենդերային հավասարության ուսումնասիրություն, քանակապես գնահատել կորցրած հնարավորությունները տնտեսական տեսանկյունից, մշակել համապատասխան քաղաքականություն իրավիճակի բարելավման համար։

Չնայած վերջին տարիներին Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ կանանց և տղամարդկանց միջև անհավասարությունը  տարբեր բնագավառներում շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Մասնավորապես տնտեսական մասնակցության և հնարավորությունների հավասարության տեսանկյունից, ներառյալ աշխատուժում մասնակցության, վարձատրության և առաջխաղացման հավասարությունը, Հայաստանը դեռևս ունի շատ անելիքներ։ Ի թիվս այլ կարևոր հետևանքների սա դրսևորվում է նաև տնտեսության համար բաց թողնված հնարավորությունների մեջ, մասնավորապես ըստ գնահատականների գենդերային անհավասարության վերացման արդյունքում հնարավոր կլինի երկարաժամկետում Հայաստանի ՀՆԱ-ն ավելացնել 13-13.5%-ով։