Առևտուր
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար, մշակել առանձին ընկերությունների ռազմավարական ծրագիր, գնային ռազմավարություն, իրականացնել բիզնես գործընթացների օպտիմալացում։ Բացի այդ, վերլուծել արժեշղթաները և առանձին ենթաոլորտները, ուսումնասիրել առանձին ապրանքատեսակների միջազգային շուկաները, մշակել ոլորտի/ենթաոլորտի/արժեշղթայի զարգացման ռազմավարություն։

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտը Հայաստանի տնտեսության կարևոր ոլորտներից մեկն է․ այն ապահովում է ՀՀ ՀՆԱ 11․2%-ը (2021թ․) և զբաղվածության 12%-ը (2020թ․)։ Առևտրի ոլորտը նաև այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ հիմնականում կենտրոնացված է Հայաստանի ձեռնարկությունները:

Հայաստանը հանդիսանում է ներմուծող երկիր․ Հայաստանի ներմուծումը շուրջ երկու անգամ ավել է, քան արտահանումը։ Երկիրը հիմնականում ներմուծում է բնական գազ (9%), նավթ և նավթամթերք (7%),   դեղամիջոցներ, մեքենաներ ու սարքավորումներ։ Հայաստանը արտահանում է հիմնականում տնտեսապես ոչ բարդ, ցածր ավելացված արժեք ունեցող ապրանքներ, մասնավորապես հանքահումքային արտադրանք (ապրանքային արտահանման 32%-ը), այլ արտահանվող հիմնական ապրանքներից են ալկոհոլային խմիչքները, ծխախոտը, ոսկու փոշին և այլն։