Իրագործելիության ուսումնասիրություն
Իրագործելիության ուսումնասիրություն

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին գնահատել բիզնես գաղափարի կամ առանձին ներդրումային նախագծերի գաղափարների իրագործելիությունը: Ծրագրի իրագործելիությունը կարող է կախված լինել մի քանի գործոններից, ներառյալ շուկայի մեծությունը, մրցակցային միջավայրը, քաղաքական, բնապահպանական, իրավական և այլ գործոններ։ Համապարփակ հետազոտությունների և առաջադեմ մեթոդների միջոցով մենք դիտարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ խնդիրները և որոշում ենք բիզնես գաղափարի իրագործելիությունը հաշվի առնելով բոլոր գործոնները: Մեր կողմից իրականցվող իրագործելիության ուսումնասիրությունները ներառում են ներդրումների վերադարձելիության (ROI), ներքին շահութաբերության (IRR), զուտ ներկա արժեքի (NPV) և այլ ֆինանսական ցուցանիշների կանխատեսումներ և գնահատականներ:

Ակտիվների գնահատում

Մենք մեր հաճախորդներին մատուցում ենք ակտիվների գնահատման ծառայություն և առաջարկում ենք ակտիվների արժեքի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք՝ օգնելով նրանց միաձուլման, գնման, վերակազմակերպման, ռազմավարական պլանավորման և այլն բնույթի հարցերում։ Ակտիվների գնահատման մեր ծառայությունները հիմնված են գնահատման լայնորեն տարածված մեթոդների և սկզբունքների վրա։

Բիզնես մոդելի նորարարություն

Բիզնես մոդելի նորարարությունը լայնորեն օգտագործվում է տարբեր ոլորտներում առկա ռազմավարական մարտահրավերներին դիմակայելու համար՝  սկսած հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսից մինչև ավիացիա: Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին վերանայել իրենց բիզնես մոդելները: Մենք սերտորեն աշխատում ենք մեր հաճախորդների հետ՝ ընկերության շահութաբերությունը խթանող, ֆինանսական կենսունակություն և տևական մրցակցային առավելություն ապահովող նոր մոտեցումներ մշակելու համար։ Մենք օգնում ենք մասնավոր կազմակերպություններին փոփոխությունների համար լինել բաց ու ճկուն, արագ արձագանքել փոփոխություններին և բարեփոխել իրենց բիզնես մոդելները։

Ֆինանսական մոդելավորում

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին գնահատել պահանջվող ներդրումների չափը, ծրագրել առանձին նախագծերի եկամուտներն ու ծախսերը, ինչպես նաև ներդրումների արդյունավետության գնահատման տարբեր ցուցանիշների միջոցով (զուտ ներկա արժեք, ներքին շահութաբերություն, հետգնման ժամկետ) պարզել ներդրումային նախագծերի ֆինանսական կենսունակությունը: Կիրառելով ֆինանսական մոդելավորման լայն գործիքակազմ և մեթոդներ՝ մենք կանխատեսում ենք բիզնեսի ապագա ֆինանսական արդյունքները։ Մենք սերտորեն աշխատում ենք մեր հաճախորդների և ոլորտի փորձագետների հետ՝ տարբեր սցենարներով ֆինանսական մոդել մշակելու համար և առաջրկում ենք հուսալի գործիքներ իրենց որոշումների հնարավոր ազդեցությունը ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա արագ ուսումնասիրելու ու հասկանալու համար։ Մենք նաև իրականացնում ենք անկորստության (break-even) և զգայունության (sensitivity) վերլուծություններ մեր հաճախորդների համար, որոնք օգնում են  համապարփակ պատկերացում կազմել առանձին ծրագրերի ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ։

Բիզնես պլանավորում

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին կազմել համապարփակ, համոզիչ և հաղթող բիզնես ծրագիր՝ անկախ նրանից՝ նրանք նոր բիզնես են սկսում, թե լրացուցիչ կապիտալ են փնտրում գոյություն ունեցող բիզնեսի համար: Մանրամասն շուկայական հետազոտության միջոցով մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին հասկանալ նոր ծառայության կամ ապրանքի կենսունակությունը: Մեր մշակած բիզնես ծրագրերը նաև ներառում են ֆինանսական կանխատեսումներ, որոնք օգնում են մեր հաճախորդներին ներգրավել կապիտալ իրենց ձեռնարկության համար, ինչպես նաև ունեն չափանիշներ, որոնց հիման վրա կարող են գնահատել ապագա կատարողականը: Մեր ընկերությունը ունի տարբեր ոլորտներում համապարփակ բիզնես պլանների մշակման փորձ, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության և սննդի վերամշակման, հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսի, առողջապահության, ավիացիայի ոլորտներում և այլն:

Կորպորատիվ ռազմավարություն և ֆինանսներ

Կիրառելով ռազմավարական պլանավորման լայն գործիքակազմ և մեթոդներ՝ մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին գնահատել բիզնեսի ընթացիկ վիճակը, վերասահմանել ընկերության առաքելությունը, տեսլականը և ռազմավարական նպատակները, մշակել կորպորատիվ ռազմավարություն, ներդնել նոր կազմակերպչական մոդելներ և կատարողականի կառավարման համակարգ՝ առաջարկվող փոփոխությունների իրագործման համար: Բացի այդ, մենք խրախուսում ենք մեր հաճախորդներին վերանայել կորպորատիվ ֆինանսների գործառույթը լինել բաց և ճկուն փոփոխությունների համար: Մեր տրամադրած համապարփակ վերլուծության և առաջարկությունների շնորհիվ մեր հաճախորդներն ընտրում են այնպիսի լուծումներ, որոնք ապահովում են բիզնեսի կայուն աճ և դրա համար պահանջվող ռեսուրսերի արդյունավետ բաշխում։