Մեր մասին

Ընդհանուր նկարագիր

Մոդեքս խորհրդատվական ընկերությունը՝

Մոդեքսը խորհրդատվական ընկերություն է, որը մատուցում է խորհրդատվության ծառայություններ միջազգային կազմակերպություններին, մասնավոր և պետական հատվածի հաճախորդներին։

Մասնավոր կազմակերպությունների համար Մոդեքս խորհրդատվական ընկերությունը առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ, ներառյալ ներդրումային ծրագրի ֆինանսական մոդելի պատրաստում, իրագործելիության ուսումնասիրություն, բիզնես պլանի մշակում, շուկայի ուսումնասիրություն և այլն։

Հանրային ոլորտի կազմակերպություններին Մոդեքսը օգնում է արդյունավետ քաղաքականությունների մշակման, հանրային ֆինանսաների կառավարման, համապարփակ սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների, ոլորտային վերլուծությունների իրականացման գործում։

Բացի մասնավոր և հանրային հատվածի հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելուց, Մոդեքս խորհրդատվական ընկերությունը նաև խորհդատվական և հետազոտական ծրագրեր է իրականացնում միջազգային կազմակերպությունների համար։

Մոդեքս խորհրդատվական ընկերությունը հիմնադրվել է 2017թ-ին։

Ղեկավարություն

Հայկազ Ֆանյան

Տնօրեն

Ծրագրեր

COVID-19 համավարակի ազդեցությունը Հայաստանի արտաքին առևտրի վրա

Ասիական զարգացման բանկի  (ԱԶԲ) ֆինանսավորմամբ Մոդեքսը 2020թ-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության համար իրականացրել է Հայաստանի արտաքին առևտրի վրա COVID-19 համավարակի ազդեցության վերաբերյալ հետազոտություն։

Հետազոտության շրջանակներում գնահատվել են COVID-19-ի ազդեցությունը ՀՀ ներմուծման և արտահանման վրա, բացահայտվել են ընտրված ապրանքների մատակարարման շղթաների հետ կապված խնդիրները և մշակող արդյուաբերության ոլորտի խոշոր արտադրողների համավարակի բռնկման հետևանքները։

Միջազգային տաղանդները Հայաստանի տեխնո-ձեռներեցության էկոհամակարգում․ կարքիների գնահատում և հայեցակարգի մշակում

2020թ-ին Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) ֆինանսավորմամբ Մոդեքսը Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ իրականացրել է Հայաստանի տեխնո-ձեռներեցության էկոհամակարգում միջազգային տաղանդների ներգրավման կարիքների գնահատում և հայեցակարգի մշակում։ Ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել են Հայաստանի տեխնոլոգիական ձեռներեցության ընթացիկ վիճակը, գնահատվել են Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտում տարածաշրջանային ու միջազգային տաղանդների ներգրավման կարիքները և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է հայեցակարգ՝ ներառյալ ֆինանսական կանխատեսումների մոդել, այդ գործընթացը համակարգված կազմակերպելու համար։

Ֆինանսական մոդելավորում և բիզնես մոդելի մշակում սննդի վերամշակմամբ զբաղվող ՍանԼենդ ՍՊԸ համար

2020թ-ին չրերի արտադրությամբ զբաղվող ՍանԼենդ ՍՊԸ-ի համար Մոդեքսը իրականացրել ֆինանսական և մոդելի և  և բիզնեսի մոդելի մշակում։

Ծրագրի շրջանակներում Մոդեքսը մշակել է գնային քաղաքականություն, իրականացրել ֆինանսական արդյունքների կանխատեսում, ոլորտի փորձագետների ներգրավմամբ մշակել ֆինանսական մոդել և բիզնես մոդել, պոտենցիալ ներդրողների համար պատրաստել գործունեության ամփոփ նկարագիր։

Modex project 4
Հայաստանի արդյունաբերության զարգացման ռազմավարության համար երկրում արտադրողականության հաշվարկի իրականացում

2019 թ-ին Մոդեքսը մասնակցել է Հայաստանի արդյունաբերության զարգացման ռազմավարության մշակման աշխատանքներին, որի շրջանակներում իրականացրել է Հայաստանում արտադրողականության հաշվարկ, Հայաստանի և համադրելի երկրների համեմատական վերլուծություն, իրականացրել է խորքային հարցազրույցներ միջազգային խոշոր կորպորացիաների հայաստանյան դուստր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև մշակել է առաջարկներ արտադրողականության բարձրացման համար։

Modex project 5
Վայոց Ձորի մարզում գինեգործական բիզնեսի  իրագործելիության ուսումնասիրություն

2020թ-ին օտարերկրյա մասնավոր ներդրող պատվերով Մոդեքսը ոլորտային մասնագետների ներգրավմամբ իրականացրել է Վայոց Ձորի մարզում խաղողի ինտենսիվ այգու և գինու գործարանի հիմնման իրագործելիության ուսումնասիրություն՝, ներառյալ խաղողի այգու հիմնման տեխնիկական հատակագծի մշակում, գինու գործարանի արտադրական սարքավորումների կարիքների հաշվարկ, ֆինանսական մոդելի պատրաստում և շուկայի ուսումնասիրություն։