Ճանապարհորդություն և տուրիզմ
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝

Այս ոլորտում իրագործվող ներդրումային ծրագրերի համար մշակել ֆինանսական մոդել, իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն, պատրաստել բիզնես պլան և ներգրավել ներդրումներ դրանց իրագործման համար։ Բացի այդ, վերլուծել արժեշղթաները և առանձին ենթաոլորտները, ուսումնասիրել առանձին ծառայությունների շուկաները, մշակել ոլորտի/ենթաոլորտի/արժեշղթայի զարգացման ռազմավարություն, իրականացնել ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում։

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի արագ զարգացող ոլորտներից մեկն է։ Երկրի զբոսաշրջային ճանաչելիության և մրցունակության մակարդակի բարձրացումը մշտապես դտնվել է պետության ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ Զբոսաշրջության և ճանապարհորդությունների համաշխարհային խորհրդի տվյալների՝ 2023թ-ին զբոսաշրջության ոլորտը ապահովել է ՀՀ ՀՆԱ-ի 9․1%-ը և զբաղվածության 10%-ը։

Չնայած զբոսաշրջության աճին, Հայաստանում առկա են ոլորտի զարգացումը սահմանափակող խնդիրներ և մարտահրավերներ, որոնցից են Հայաստանի ճանաչելիությունը ցածր մակարդակը համաշխարհային շուկայում, դժվար հասանելիությունը՝ օդային, ճանապարհային, երկաթուղային ուղիների տեսանկյունից, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը և այլն։