Զբոսաշրջությունը Հայաստանում 2020 եռ․ II

  • 2021թ․ 2-րդ եռամսյակում ՀՀ են այցելել շուրջ 153 հազար զբոսաշրջիկ։
  • Զբոսաշրջիկների 41.5%-ը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, 21.5%-ը Հայաստանի քաղաքացիներ, իսկ 11.1%-ը` Իրանի Իսլամական Հանրապետության։
  • Մինչկորոնավիրուսային 2019 թվականի նույն ժամանակաշրջանում Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը եղել է շուրջ 406 հազար, իսկ 2021թ․ ապրիլ-հունիսին 62%-ով պակաս։
  • 2021 թ.-ից Հայաստանում փոփոխվել է զբոսաշրջիկների թվաքանակի հաշվարկման մեթոդաբանությունը, ինչով նաև կարող է մասամբ պայմանավորված լինել այս տարբերությունը։