Ռուսաստանի արտագնա զբոսաշրջությունը և Հայաստանը

  • 2018թ-ին ՌԴ քաղաքացիների կողմից դեպի Հայաստան կատարվել է 434 հազ․ զբոսաշրջային ճամփորդություն` 18%-ով ավելի շատ, քանի նախորդ տարի,
  • 2018թ-ին Հայաստանի մասնաբաժինը ՌԴ արտագնա զբոսաշրջային ճամփորդությունների կառուցվածքում կազմել է շուրջ 1%,
  • 2015-2018թթ-ին ՌԴ մասնաբաժինը ՀՀ ներգնա զբոսաշրջային ճամփորդությունների կառուցվածքում գնալով ավելացել է՝ 2018թ-ին հասնելով 26.3%-ի։