Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում 2019թ-ին

  • Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը եղել է $591 մլն՝ 1.9%-ով պակաս, քան 2018թ-ին,
  • Օտարերկրյա ընդամենը ներդրումների ներհոսքը եղել է $2,962 մլն՝ 18.4%-ով ավել, քան 2018թ-ին,
  • 2019թ-ին կատարված ՕՈՒՆ կառուցվածքում ամենամեծ մասնաբաժինը Ռուսաստանինն է՝ 65%, որին հաջորդում են Նիդեռլանդները և Իտալիան, համապատասխանաբար՝ 6.2% և 5.1% մասնաբաժնով։