Օտարերկրյա ներդրումները 2019թ․ I-III եռ․

foreign investments

2019թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն աճել են 17.6%-ով հասնելով $454 մլնի, որից շուրջ 63%-ը բաժին է ընկնում ռուսական ընկերություններին։