Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում — 2019թ-ի I,II եռ․

  • 2019թ-ի հունվար-հունիս ամիսներին օտարեկրյա ընդհանուր ներդրումների ներհոսքը եղել է $1,456 մլն, 25.7%-ով ավել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։
  • 2019թ-ի հունվար-հունիս ամիսներին օտարեկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը եղել է $315 մլն, 20.3%-ով ավել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ընդ որում՝ 2-րդ եռամսյակում այս ցուցանիշը աճել է 2.2 անգամ։
  • Առաջին կիսամյակում ՕՈՒՆ ներհոսքի կառուցվածքում ամենամեծ մասնաբաժինը ՌԴ-ին է՝ 64%, որին հաջորդում են Նիդեռլանդները և Կիպրոսը, համապատասխանաբար՝ 12% և 8%: