Լավագույն Հրապարակումներ

wine_business_Moldova
Մոլդովայի գինու արտահանման շարժընթացը 2005-2023թթ․ (մաս 2)

Վերջին 20-ամյակում մոլդովական գինու նկատմամբ երկու անգամ կիրառվել է բեռնարգելք (էմբարգո) Ռուսաստանի կողմից, արդյունքում արտահանման կառուցվածքում Ռուսաստանի մասնաբաժինը նվազել է՝ 75%-ից հասնելով ընդամենը 2․5%-ի։ Վերջին 18 տարվա ընթացքում Մոլդովայից գինու արտահանումը այլ ուղղություններով աճել է ավելի քան երկու անգամ (միջինում տարեկան 4%), թեև ընդհանուր արտահանումը դեռ զգալիորեն պակաս է 2005թ-ի ցուցանիշից, Դիտարկվող ժամանակահատվածում Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը […]

wine_business
Խաղողի գինու ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումը 2023թ-ին (մաս 1)

2023 թվականին Հայաստանից արտահանվել է 4․4 մլն լիտր խաղողի գինի (18․3 մլն դոլար), ներմուծվել է 1․4 մլն լիտր (8․8 մլն դոլար), Արտահանման 80%-ից ավելին մինչև 2-լիտրանոց գինիներն են, 17․3%-ը ապահովել են փրփրուն գինիները (շամպայնը), Ներմուծման կառուցվածքում ամենամեծը 10 լիտրից ավել տարողությամբ գինիներն են (40.3%), որոնք թերևս շշալցվում և վերաարտահանվում են։

hightech
Հայաստանի՝ բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը, 2021-2023թթ․

2023 թվականին Հայաստանից արտահանվել են 928 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք բարձր տեխնոլոգիական ապրանքներ, ինչը շուրջ 70%-ով ավել է, քան 2022-ին և 18 անգամ գերազանցում է 2021թ-ի ցուցանիշը։ Արտահանման կտրուկ աճը հիմնականում պայմանավորված է վերաարտահանմամբ, հատկապես պատկառելի աճ է արձանագրվել էլեկտրոնիկայի և հեռահաղորդակցության սարքավորումների դեպքում: 2023 թվականին Հայաստանից արտահանված բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների 71.5%-ը կամ շուրջ 664 […]