ՓՄՁ ոլորտը Հայաստանում 2017թ-ին

  • 2017թ-ի վերջի դրությամբ ՀՀ-ում գործող 59,576 տնտեսվարող սուբյեկտների 99.8%-ը հանդիսացել են ՓՄՁ սուբյեկտ,
  • 2017թ-ի վերջի դրությամբ Հայաստանում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների 54%-ը չեն ունեցել վարձու աշխատող,
  • Հայաստանում գործող 108 խոշոր կազմակերպություններն ապահովել են երկրում ձևավորված համախառն ավելացված արժեքի (չհաշված գյուղատնտեսությունն ու պետական կառավարման ոլորտը) 40.1%-ը։

Նշում - Տվյալ հաշվետվության շրջանակում՝ ՓՄՁ դասակարգման հիմքում ընկել է բացառապես աշխատողների քանակը։