ՓՄՁ-ն թվերով 2020

  • 2020թ-ին Հայաստանի ոչ ֆինանսական բիզնես հատվածում ստեղծվել են 11,477 տնտեսվարողներ, որի 53.4%-ը առևտրի, շուրջ 14%-ը արդյունաբերության, 8%-ը կացության և հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտներում,
  • Նոր ստեղծված տնտեսվարողների 68%-ը վարձու աշխատող չի ունեցել, իսկ 29%-ը ունեցել է 1-4 վարձու աշխատող,
  • 20+ աշխատող ունեցել է 27 տնտեսվարող, որից 10-ը ծառայությունների ոլորտում, 9-ը՝ առևտրի, 6-ը՝ արդյունաբերության, 2-ը՝ շինարարության ոլորտներում։