ՓՄՁ մասնաբաժինը ֆորմալ զբաղվածության կառուցվածքում ամրապնդվում է

employees by organization type 2019 2021 2022

  • 2021թ-ի տվյալներով ՓՄՁ-ներում զբաղված են մոտ 457.3 հազ․ աշխատող, կամ ընդհանուր գրանցված աշխատողների՝ 68.1%-ը։
  • 2021թ-ին ՓՄՁ աշխատողների մասնաբաժինը նախորդ երկու տարիների համեմատ ավելացել է շուրջ 1%-ային կետով։
  • 2021թ-ի տվյալներով ՓՄՁ աշխատողների 16.9%-ը ներգրավված են առևտրի ոլորտում։