ՓՄՁ-ն թվերով 2019թ․

  • 2019թ-ին Հայաստանում վարձու աշխատողների միջին տարեկան թիվը եղել է 597,487, նրանց 59%-ը աշխատել է տնտեսության ոչ ֆինանսական բիզնես հատվածում։
  • ՓՄՁ-ների վարձու աշխատողների մասնաբաժինը ընդհանուր վարձու աշխատողների կառուցվածքում եղել է 41.5%, իսկ խոշոր ձեռնարկություններինը՝ 18%:
  • Տնտեսության ոչ ֆինանսական բիզնես հատվածում ՓՄՁ-ների մասնաբաժինը եղել է 70%: