Վերջին 1 տարում ֆորմալ վճարվող աշխատատեղերի աճի 64.6%-ն ապահովել են ՓՄՁ-ները

sme

  • 2022թ-ի հունիսին, նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանում ֆորմալ վճարվող աշխատատեղերի քանակն աճել է 33,482-ով կամ 5.1%-ով,
  • Դիտարկվող ժամանակահատվածում ՓՄՁ-ների աշխատատեղերը աճել են 8.7%-ով, իսկ ՓՄՁ-ների նպաստումը ֆորմալ վճարվող աշխատատեղերի աճին կազմել է 21,638 կամ 3.3%-ային կետ,
  • 2021թ-ի հունիսին ՓՄՁ-ների մասնաբաժինը ֆորմալ վճարվող աշխատատեղերի կառուցվածքում եղել է 38.1%, իսկ 2022թ-ի հունիսին՝ 39.4%,
  • ՓՄՁ-ների աշխատատեղերի աճին (8.7%) ամենամեծ նպաստումն ունեցել են տեղեկատվության և կապի ոլորտը՝ 2.5%-ային կետ և առևտրի ոլորտը՝ 2.3%-ային կետ,
  • ՓՄՁ-ների աշխատատեղերի 8.7% աճին ամենամեծ նպաստումը՝ 3.8%-ային կետ, ապահովել են փոքր ձեռնարկությունները։