ՏՏ խոշոր հարկատուները, 2022

top it taxpayers

  • 2022 թվականի տվյալներով 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ներառվել են 60 ՏՏ ընկերություն,
  • 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 60 ՏՏ ընկերությունները 2022թ-ին պետբյուջեի համար ապահովել են շուրջ 51 մլրդ դրամի եկամուտ կամ ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկվող եկամուտների 2.7%-ը։

Յուրաքանչյուր ընկերության գծով հարկերը հաշվարկվել են որպես պետբյուջե ընկերությունից վճարված ընդհանուր գումարների և ԱԱՀ, ակցիզային հարկի մասով միասնական հաշիվ վերադարձված գումարների տարբերություն։