ՏՏ խոշոր հարկատուները, 2022/9

top it
  • 2022թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ներառվել են 67 ՏՏ ընկերություն,
  • 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 67 ՏՏ ընկերությունները 2022թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին պետբյուջեի համար ապահովել են շուրջ 36.3 մլրդ դրամի եկամուտ կամ ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկվող եկամուտների 2.6%-ը։
Նշում՝ յուրաքանչյուր ընկերության գծով հարկերը հաշվարկվել են պետբյուջե ընկերությունից վճարված գումարների և ԱԱՀ, ակցիզային հարկի մասով միասնական հաշիվ վերադարձված գումարների տարբերություն։