Հայաստանի TOP-20 ՏՏ հարկատուները․ 2020 vs 2021

  • 2021թ-ին Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում հայտնվել են 36 ՏՏ ընկերություն, որոնք ընդհանուր վճարել են ավելի քան 38.7 մլրդ դրամի հարկեր, մաքսատուրքեր և այլ վճարներ,
  • 2021թ-ին Top-20 ՏՏ հարկատուները վճարել են շուրջ 33.1 մլրդ դրամի հարկեր՝ 59%-ով ավել, քան 2020թ-ին, որից՝ 21.9 մլրդ դրամը եղել եկամտային հարկ, 3.1 մլրդ դրամը՝ շահութահարկ,
  • 2021թ-ին Top-20-ում ընդգրկված բոլոր ընկերությունները արձանագրել են հարկերի աճ, բացառությամբ՝ Siemens-ի, որն արձանագրել է չնչին անկում։
  • Վճարած հարկերի աճին ամենամեծ նպաստումը ունեցել է SoftConstruct-ը (+4.8 մլրդ), Digitain-ը (+1.2 մլրդ) և PicsArt-ը (+1.1 մլրդ)։