TOP 10 ՏՏ գործատուները

  • 2020թ-ի 1-ին եռամսյակի դրությամբ ՏՏ ոլորտի խոշորագույն գործատուն Digitain-ն է՝ 1249 աշխատակցով,
  • TOP 10 ՏՏ գործատուների աշխատակիցների թիվը 2020թ-ի մարտին հունվարի համեմատ աճել է 7.8%-ով։