Լավագույն Հրապարակումներ

ՏՏ ոլորտի ձեռնարկություններն ըստ աշխատողների թվի | 2023

2023թ-ի դեկտեմբերի դրությամբ ՏՏ ոլորտում գործում էին 7,813 տնտեսավարող սուբյեկտ, որոնցից 4,834-ը վարձու աշխատող չունեցող անհատ ձեռնարկատերեր են, 1,609-ը ունեցել են 1-4 վարձու աշխատող, 964-ը ունեցել են 5-50 աշխատող, իսկ 250 և ավել աշխատող ունեցել են ընդամենը 17 ընկերություն։ Ընդ որում, ամենախոշոր գործատու 17 ընկերություններից 6-ը ՌԴ-ից ռելոկացված ընկերություններ են։ ՀՀ ՏՏ ոլորտի վերաբերյալ այս […]

ՏՏ ոլորտում գեներացված ավելացված արժեքը | 2022-2023

2023թ-ին համախառն ՏՏ ոլորտում գեներացված ավելացված արժեքն ընթացիկ գներով կազմել է շուրջ 717 միլիարդ դրամ՝ 217 միլիարդ դրամով ավել, քան նախորդ տարի, իսկ ոլորտի իրական աճը եղել է շուրջ 43.8%: Մեր գնահատականներով, 2022թ-ին ՏՏ ոլորտում ավելացված արժեքի մասնաբաժինը ճշգրտված ՀՆԱ-ի կառուցվածքում եղել է շուրջ 5.7%, իսկ 2023թ-ին՝ շուրջ 7.3%: Նշում՝ Համախառն ոլորտ` դիտարկվել են բոլոր […]

Հայաստանի ՕՈՒՆ կատարողականը 2023թ-ին

2023թ-ին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը կազմել է 443 միլիոն դոլար, ինչը 2.3 անգամ զիջում է նախորդ տարվա ցուցանիշին։ Հատկանշական է, որ 2023թ-ին արձանագրվել է բաժնետիրական կապիտալի զգալի արտահոսք Հայաստանից, մասնավորապես, բաժնետիրական կապիտալի մասով զուտ ֆինանսական պարտավորությունների ստանձնումը կրճատվել է 335 միլիոն դոլարով, ինչն անուղղակիրոեն բացասական է անդրադարձել նաև վերաներդրված կապիտալի վրա և վերաներդրված կապիտալն էլ […]

Մարքեթինգային ինովացիաները Հայաստանում․ ինչքանո՞վ են ընկերությունները «ձեռքը պահում շուկայի զարկերակին»

Հայաստանում մարքեթինգային որևէ ինովացիա կիրառել են ընկերությունների միայն 5.1%-ը, այնինչ ԵՄ-ում այդ ցուցանիշը միջինում 22.8% է։ Համեմատության համար Չինաստանում այդ ցուցանիշը 25.8% է, Թուրքիայում` 42%, Շվեյցարիայում՝ 52.6%, իսկ Ռուսաստանում՝ ընդամենը 1.4%։ Անկախ գործունեության ոլորտից, շուկայից և նույնիսկ մրցակցության առանձնահատկություններից բոլոր ընկերությունների համար մարքեթինգային կարողությունների ձևավորումը և զարգացումը խիստ կարևոր է։ Անշուշտ, այս բիզնես ճշմարտությանը դժվար […]

23.01.18
8 րոպե