Հայաստանի ՏՏ ոլորտի կառուցվածքը, հուլիս 2022

it enterprises

  • 2022թ-ի հուլիսի դրությամբ Հայաստանի ՏՏ ոլորտում ներկայացված են եղել 2195 ձեռնարկություն (ԱՁ-ներ, ՍՊԸ-ներ, ՓԲԸ-ներ), համեմատության համար փետրվարի դրությամբ նրանց քանակը եղել է 1554,
  • 788 ձեռնարկություն ունեցել է ընդամենը 1 աշխատող, իսկ 250 և ավել աշխատող ունեցել է միայն 10 ընկերություն, ընդ որում՝ այդ 10 ընկերություններից 2-ը Ռուսաստանից ռելոկացված ընկերություններ են: