ՀՆԱ-ի իրական ծավալի հավելաճի անատոմիան 2019թ-ի I եռամսյակում

  • 2019թ-ի I եռամսյակում ՀՆԱ-ի իրական ծավալի հավելաճը կազմել է 7.1%,
  • ՀՆԱ-ի իրական ծավալի հավելաճին ամենից շատ նպաստել են հետևյալ ոլորտները՝
    Մշակույթ, զվարճ․ և հանգիստ՝ 1.9%-ային կետ,
    Ֆին. և ապահովագր․ գործ․՝ 1.5%-ային կետ,
    Առևտուր՝ 1.3%-ային կետ,
  • ՀՆԱ-ի իրական ծավալի հավելաճը ամենից շատ զսպել է հանքագործական արդյունաբերությունը՝ -0.3%-ային կետ։