ՀՀ տնտեսության 35 ճյուղերի և ենթաճյուղերի կազմակերպությունների մի շարք ագրեգացված ֆինանսական ցուցանիշներ տվյալների մեկ բազայում

ՀՀ տնտեսության 35 ճյուղերի և ենթաճյուղերի կազմակերպությունների մի շարք ագրեգացված ֆինանսական ցուցանիշներ տվյալների բազային կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/2Q2FlsY։