Նոր մանրամասներ ՀՀ աշխատանքի շուկայից

  • 2018թ-ին Հայաստանում գրանցված աշխատողները ստացել են գրեթե 2.4մլրդ դոլարին համարժեք աշխատավարձ (ներառյալ եկամտային հարկը և պարտադիր վճարները),
  • 2018թ-ին ամեն 5 գրանցված աշխատողից 1-ը զբաղված է եղել կրթության ոլորտում,
  • «Տեղեկատվության և կապի» ոլորտում միջինում զբաղված են եղել գրանցված աշխատողների 3.9%, բայց նրանց մասնաբաժինը ընդհանուր աշխատավարձային ֆոնդում կազմել է 8.9%,
  • Հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում միջինում զբաղված են եղել գրանցված աշխատողների 1.7%-ը, բայց նրանց մասնաբաժինը ընդհանուր աշխատավարձային ֆոնդում կազմել է 4.2%: