Զարգացումները ներգնա զբոսաշրջության ոլորտում 2018թ-ին

  • 2018թ-ին ներգնա զբոսաշրջային ճամփորդությունների (զբոսաշրջիկների) քանակը աճել է 10.5%-ով,
  • Ըստ 2017-2022թթ-ի կառավարության ծրագրի պլանավորվում էր 2022թ-ին ներգնա զբոսաշրջիկների քանակը հասցնել 3 մլն-ի, որի համար 2017-2022թ-ին միջին տարեկան հավելաճի տեմպը պետք է կազմեր շուրջ 16%։ 2017թ-ին տարվա պլանը գերակատարվել է 32 հազ․-ով, իսկ 2018թ-ին թերակատարվել է 83 հազ․-ով։
  • Հայաստան առավել շատ ժամանում են Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից, 2018թ-ին Հայաստան ժամանած ՌԴ քաղաքացիների քանակը աճել է 17%-ով, իսկ Վրաստանի և Իրանի քաղաքացիներինը` կրճատվել 1.7%-ով և 27%-ով համապատասխանաբար։ Իրանի պարագայում այսպիսի անկումը պայմանավորված է երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացմամբ։
  • 2018թ-ին 7.5%-ով կրճատվել է նաև Հայաստան ժամանած Ֆիլիպինների քաղաքացիների քանակը, ովքեր 2017թ-ի աճ առաջատարն էին՝ իրենց կարճատև զբոսաշրջային ճամփորդություններով։
  • 2018թ-ին 2.7 անգամ աճել է Հնդկաստանի քաղաքացիների ժամանումները Հայաստան՝ շուրջ 31.2 հազ․։