Դեկտեմբերին մանրածախ առևտուրը Հայաստանում

2015-2017թթ-ի մանրածախ վաճառքի ամսական տվյալների ուսումնասիրությունից կարող ենք ասել, որ դեկտեմբեր ամսվա մանրածախ առևտուրը կազմում է տարվա վաճառքի մոտ 13.5%-ը, այլ կերպ ասած՝ Հայաստանում դեկտեմբերին միջինում 2 անգամ ավելի շատ մանրածախ առևտուր է իրականացվում, քան փետրվարին