Անկախության սերունդ

Հայաստանի բնակչության շուրջ 38%-ն ավելի «երիտասարդ» է, քան Հայաստանը: