ՀՀ չափահաս բնակչության ներգրավվածությունը հանրային տարածքի մաքրության գործին