Գինու սպառումը Հայաստանում

  • 2014-2018թթ-ին ՀՀ-ում գինու սպառումը տարեկան ավելացել է մոտ 12%-ով,
  • 2018թ-ին Հայաստանում 1 շնչի հաշվով սպառվել է շուրջ 2.5լ գինի, համեմատության համար Ֆրանսիայում այդ ցուցանիշը կազմել է 40լ։