Լավագույն Հրապարակումներ

Հայաստանի ՓՄՁ համայնապատկերը 2020-2022թթ․

2022թ-ի վերջի դրությամբ ՀՀ-ում գործել են 101,532 գերփոքր, փոքր և միջին ձեռնարկություն (ՓՄՁ), ինչը 13%-ով կամ 11,701-ով ավել է, քան նախորդ տարի։ ՓՄՁ-ների շուրջ 70%-ը գործունեություն են իրականացնում մեծածախ և մանրածախ առևտրի (52%), մշակող արդյունաբերության (12%) և տեղեկատվության և կապի ոլորտներում (7%): 2022թ-ին ՓՄՁ-ների վարձու աշխատողների թվաքանակը կազմել է 256,583 մարդ, ինչը 7%-ով կամ 15,927-ով […]

it tax
ՏՏ խոշոր հարկատուների վճարած հարկերը | 2022/23թթ I-III եռ.

Յուրաքանչյուր ընկերության գծով հարկերը հաշվարկվել են որպես պետբյուջե ընկերությունից վճարված ընդհանուր գումարների և ԱԱՀ, ակցիզային հարկի մասով միասնական հաշիվ վերադարձված գումարների տարբերություն։

loans by regions
ՀՀ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերն ըստ մարզերի 2023թ. օգոստոսի վերջին

2023թ. օգոստոսի վերջի դրությամբ առևտրային բանկերի կողմից ՀՀ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի ծավալը կազմել է 4.1 տրիլիոն դրամ, որից շուրջ 74%-ը կամ 3.1 տրիլիոն դրամը բաժին է հասնում մայրաքաղաքին, Երևանին վարկերի ծավալով հաջորդում են Կոտայքը (5.8%), Արարատը (3.5%) և Արմավիրը (3.3%), որտեղ զգալի է հատկապես սպառողական և գյուղատնտեսական վարկերի կշիռը, Երևանում վարկային պորտֆելի 23%-ը հիփոթեքային վարկերն […]