Արժեշղթայի և ոլորտային վերլուծություն

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին հասկանալ, թե ինչպես են իրենց բիզնեսները ստեղծում արժեք, ինչպես կարելի է բարելավել բիզնես գործառնությունները, նվազեցնել ծախսերն ու ռիսկերը: Որակական և քանակական գործիքների միջոցով մենք գնահատում ենք ներկա իրավիճակը, բացահայտում ենք արժեքի ստեղծման շարժիչ ուժերը և ընդհանուր արժեքի ստեղծմանը դրանցից յուրաքանչյուրի նպաստման չափը, ինչպես նաև տրամադրում ենք խորհրդատվություն այն մասին թե ինչպես կրճատել ծախսերը և ռիսկերը և բարելավել գործառնությունների արդյունավետությունը։ Մենք նաև օգնում ենք մեր հաճախորդներին գնահատել առանձին ոլորտների ներկա տնտեսական և ֆինանսական վիճակը և հեռանկարները: Առաջնային և երկրորդային տվյալների ուսումնասիրության միջոցով մենք տրամադրում ենք համապարփակ զեկույցներ  առանձին ոլորտների ապագա միտումների, ներդրումային հնարավորությունների, զարգացման հնարավորությունների և այլ հարցերի շուրջ: