Հանրային ֆինանսների կառավարում

Մենք աշխատում ենք պետական կառավարման մարմինների հետ՝ բարելավելու հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգը և գործընթացը, մենք աջակցում ենք պետական մարմիններին պետական գնումների ընթացակարգերի և քաղաքականության զարգացման գործում, օգնում ենք կատարողականի հիմնական ցուցանիշների մշակման և չափման աշխատանքներում, ինչպես նաև առաջարկում ենք ուսուցում և աջակցություն բարեփոխումների տևական արդյունքներ ապահովելու համար։ Մենք տրամադրում ենք խորհրդատվություն թե ինչպես արդյունավետորեն տեղաբաշխել ռեսուրսները և օպտիմալացնել ծախսերը։