Հանրային կառավարում

Մենք օգնում ենք հանրային ոլորտի մեր հաճախորդներին բարելավել պետական համակարգի կառավարումը։ Մենք գնահատում ենք կառավարման համակարգը, ծանոթացնում ենք միջազգային լավագույն փորձին,  մշակում և բարեփոխում ենք հանրային ոլորտի ընթացակարգերը և առաջարկում ենք լուծումներ պետական հատվածի կառավարման լավագույն փորձի ներդրման վերաբերյալ։