Քաղաքականության վերլուծություն և մշակում

Մենք օգնում ենք պետական կառավարման մարմիններին մշակել, տեղայնացնել և իրականացնել ծրագրեր, որոնք կբերեն ամենամեծ օգուտը։ Համակողմանի հետազոտության, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության միջոցով մենք բացահայտում ենք քաղաքականության հնարավոր այլընտրանքները և օգնում ենք մեր հաճախորդներին դրանցից ընտրել այն, որը ունի ամենամեծ արդյունավետությունը, օգուտը և իրագործելիության աստիճանը։ Մենք օգնում ենք պետական մարմիններին մշակել և իրականացնել փաստահենք և նորարարական ծրագրեր, ինչպես նաև բարելավել ներդրվածները: