Շուկայի հետազոտություն

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին հասկանալ, թե ինչպես է գործում շուկան, բացահայտել շուկայի նոր հնարավորությունները և/կամ մշտադիտարկել շուկայի զարգացումները և միտումները: Կիրառելով տվյալների վերլուծության և վիզուալիզացիայի լայն գործիքակազմ, ինչպես նաև օգտվելով հարուստ տվյալների բազաներից՝ մենք տրամադրում ենք շուկայի մանրակրկիտ և օբյեկտիվ ուսումնասիրություններ տարբեր ոլորտներում: Մեր ուսումնասիրությունները հիմնված են հարցումների, պաշտոնական տվյալների,  փորձագիտական կարծիքների, փորձագետների հետ խորքային հարցազրույցների, ընկերության ներքին տվյալների բազաների և այլ աղբյուրներից ստացված տվյալների վրա։ Մենք տրամադրում ենք շուկայի հետազոտություն այն մասնավոր ընկերություններին, որոնք մտադիր են մտնել նոր շուկա կամ ընդլայնել իրենց ծավալած գործունեությունը, ինչպես նաև ամփոփ ուսումնասիրություններ շուկաների վերջին զարգացումների վերաբերյալ այն հաճախորդների համար, ովքեր ցանկանում են ընդհանուր պատկերացում ունենալ շուկաներում դիտվող միտումների վերաբերյալ։