Աճի, մարքեթինգի և վաճառքների ռազմավարություն

Մենք օգնում ենք մասնավոր ընկերություններին լինել համոզված, որ իրենց ռազմավարությունները համահունչ են հաճախորդի արագ փոփոխվող կարիքներին, ակնկալիքներին և վարքագծին: Մենք օգնում ենք մասնավոր ընկերություններին ապահովել կայուն աճ, շահութաբեր կերպով մուտք գործել նոր շուկաներ, ավելացնել վաճառքի ծավալները և ավելի լավ հասկանալ իրենց հաճախորդներին: Որակական և քանակական գործիքների միջոցով մենք բացահայտում ենք կայուն աճի շարժիչ ուժերը և տալիս ենք առաջարկություններ, թե ինչպես ընդլայնել գործառնությունները և ավելացնել եկամուտը: