Ֆինանսական մոդելավորում

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին գնահատել պահանջվող ներդրումների չափը, ծրագրել առանձին նախագծերի եկամուտներն ու ծախսերը, ինչպես նաև ներդրումների արդյունավետության գնահատման տարբեր ցուցանիշների միջոցով (զուտ ներկա արժեք, ներքին շահութաբերություն, հետգնման ժամկետ) պարզել ներդրումային նախագծերի ֆինանսական կենսունակությունը: Կիրառելով ֆինանսական մոդելավորման լայն գործիքակազմ և մեթոդներ՝ մենք կանխատեսում ենք բիզնեսի ապագա ֆինանսական արդյունքները։ Մենք սերտորեն աշխատում ենք մեր հաճախորդների և ոլորտի փորձագետների հետ՝ տարբեր սցենարներով ֆինանսական մոդել մշակելու համար և առաջրկում ենք հուսալի գործիքներ իրենց որոշումների հնարավոր ազդեցությունը ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա արագ ուսումնասիրելու ու հասկանալու համար։ Մենք նաև իրականացնում ենք անկորստության (break-even) և զգայունության (sensitivity) վերլուծություններ մեր հաճախորդների համար, որոնք օգնում են  համապարփակ պատկերացում կազմել առանձին ծրագրերի ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ։