Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին հասկանալու երկրի ընթացիկ սոցիալ-տնտեսական վիճակը և զարգացման միտումները։ Հետազոտության մեր գործիքակազմը բավականին հարուստ է, մենք հավաքում են ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային տեղեկատվություն, համադրում ենք որակական և քանական մեթոդները, կիրառում ենք այնպիսի գործիքներ ինչպիսին է PESTEL վերլուծությունը և այլն։