Կորպորատիվ ռազմավարություն և ֆինանսներ

Կիրառելով ռազմավարական պլանավորման լայն գործիքակազմ և մեթոդներ՝ մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին գնահատել բիզնեսի ընթացիկ վիճակը, վերասահմանել ընկերության առաքելությունը, տեսլականը և ռազմավարական նպատակները, մշակել կորպորատիվ ռազմավարություն, ներդնել նոր կազմակերպչական մոդելներ և կատարողականի կառավարման համակարգ՝ առաջարկվող փոփոխությունների իրագործման համար: Բացի այդ, մենք խրախուսում ենք մեր հաճախորդներին վերանայել կորպորատիվ ֆինանսների գործառույթը լինել բաց և ճկուն փոփոխությունների համար: Մեր տրամադրած համապարփակ վերլուծության և առաջարկությունների շնորհիվ մեր հաճախորդներն ընտրում են այնպիսի լուծումներ, որոնք ապահովում են բիզնեսի կայուն աճ և դրա համար պահանջվող ռեսուրսերի արդյունավետ բաշխում։