Բիզնես գործընթացների ինժեներինգ

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին օպտիմալացնել իրենց առանցքային բիզնես գործընթացները և ավելի մեծ արժեք ստեղծել հաճախորդների համար։ Մենք վերլուծում ենք ընկերության բիզնես գործընթացները, բացահայտում ենք դրանց հետ կապված խնդիրները և առաջարկում ենք լուծումներ անարդյունավետ գործընթացների վերացման, արդյունավետության բարձրացման նպատակով առանցքային բիզնես գործընթացների վերակազմավորման վերաբերյալ։